tvb.com

 
 
tvb.com
 
 • 06:00AM

  驚天動地獎門人[粵]

  今集有「細路諗乜嘢」環節,兩位可愛小朋友軒仔和家寶哪一位會替金魚保守秘密呢?藝員組嘉賓、城大舞蹈學會代表和長洲明愛青少年綜合服務代表進行大比拼,梁思浩、袁彩雲、滕麗名和江華先後挑戰「大電視」、「剪大繩」、「啜運搶」、殘酷「爭櫈仔」和「彈彈波」的等多個遊戲,爭奪最後壓軸大獎,究竟名貴房車能否送出呢?

   
 • 07:00AM

  魔域桃源#7[粵]

  青雲為免連累蝶兒,欲與她分手,時滅音師太至,欲殺青雲,蝶兒自殺相脅,滅音愛徒情切,無奈放走二人。慕容白正欲舉行冊封掌門大典之際,江湖再出現各派高手離奇死亡事件,慕容白為揚威,決徹查此事。慕容白查出不痴與唐琪行蹤,三人展開惡鬥,慕容白不慎受傷,時楚煙寒路過,救走慕容白。慕容白從楚煙寒口中獲悉赤陽及玄陰兩本秘笈仍留在魔域,連忙趕往。此時,青雲亦與蝶兒返抵魔域,遇千山,父子相認,千山命青雲重建桃源,青雲遂埋頭苦練赤陽神功,慕容白至,搶走玄陰秘笈,並將千山打至奄奄一息。

   
 • 07:50AM

  魔域桃源#8[粵]

  千山臨終向唐琪說出與青雲之關係後,含笑而逝,但唐琪仍未能原諒青雲,欲殺之,但終被青雲之真誠所打動,決合力重建桃源。慕容白與楚煙寒情愫暗生,慕容白需一至寒之地練玄陰神功,煙寒指點慕容白上雪山臥之冰牢,並助他圓謊使滅音答允讓慕容白於冰牢療傷。蝶兒欲離去,唐琪加以勸阻,要與她護送青雲往赤沙壁修練赤陽掌,蝶兒答允。滅音等數掌門趕往赤沙壁追殺青雲,時青雲剛練成赤陽神掌第三層,將眾人打退。千石乘滅音出門,闖雪山堡要芷君與他離去,芷君不允,千石堅持不走,時滅音亦負傷而回。

   
 • 08:40AM

  魔域桃源#9[粵] 

  滅音與千石惡鬥,不敵,慕容白出手相助滅音,芷君為救千石而受傷,千石抱芷君逃去。芷君發現原來千石暗中與不貪、不恨、不嗔等人殘殺各大派中人,傷心失望,後千石解釋該等人乃死有餘辜,芷君唯有釋然。青雲等人查出千石等人聚居客棧,趕往相見,千石不知青雲身份,欲殺他報仇,幸唐琪及時阻止,眾人誤會冰釋,決齊心合力興復桃源。慕容白出任武當掌門,由於掌門必須出家為道,慕容白與煙寒知此情難再,二人俱黯然神傷。青雲返回桃源,眾人推舉青雲為首領,青雲要桃源與各大派和平相處。

   
 • 09:30AM

  楊家將#3[粵]

  潘洪上奏設下擂台,凡得勝者為征遼大元帥,欲籍此令三子潘豹登上元帥之位,又令楊家眾子不得上台打擂。。七郎卻上台錯手誤殺豹。洪悲憤交集,上奏太宗,下旨抄斬楊家滿門,後得包公重審得值,楊家倖免於難。

   
 • 10:30AM

  驚天動地獎門人[粵]

  今集有「細路諗乜嘢」環節,兩位可愛小朋友軒仔和家寶哪一位會替金魚保守秘密呢?藝員組嘉賓、城大舞蹈學會代表和長洲明愛青少年綜合服務代表進行大比拼,梁思浩、袁彩雲、滕麗名和江華先後挑戰「大電視」、「剪大繩」、「啜運搶」、殘酷「爭櫈仔」和「彈彈波」的等多個遊戲,爭奪最後壓軸大獎,究竟名貴房車能否送出呢?

   
 • 11:30AM

  魔域桃源#7[粵]

  青雲為免連累蝶兒,欲與她分手,時滅音師太至,欲殺青雲,蝶兒自殺相脅,滅音愛徒情切,無奈放走二人。慕容白正欲舉行冊封掌門大典之際,江湖再出現各派高手離奇死亡事件,慕容白為揚威,決徹查此事。慕容白查出不痴與唐琪行蹤,三人展開惡鬥,慕容白不慎受傷,時楚煙寒路過,救走慕容白。慕容白從楚煙寒口中獲悉赤陽及玄陰兩本秘笈仍留在魔域,連忙趕往。此時,青雲亦與蝶兒返抵魔域,遇千山,父子相認,千山命青雲重建桃源,青雲遂埋頭苦練赤陽神功,慕容白至,搶走玄陰秘笈,並將千山打至奄奄一息。

   
 • 12:20PM

  魔域桃源#8[粵]

  千山臨終向唐琪說出與青雲之關係後,含笑而逝,但唐琪仍未能原諒青雲,欲殺之,但終被青雲之真誠所打動,決合力重建桃源。慕容白與楚煙寒情愫暗生,慕容白需一至寒之地練玄陰神功,煙寒指點慕容白上雪山臥之冰牢,並助他圓謊使滅音答允讓慕容白於冰牢療傷。蝶兒欲離去,唐琪加以勸阻,要與她護送青雲往赤沙壁修練赤陽掌,蝶兒答允。滅音等數掌門趕往赤沙壁追殺青雲,時青雲剛練成赤陽神掌第三層,將眾人打退。千石乘滅音出門,闖雪山堡要芷君與他離去,芷君不允,千石堅持不走,時滅音亦負傷而回。

   
 • 01:10PM

  魔域桃源#9[粵]

  滅音與千石惡鬥,不敵,慕容白出手相助滅音,芷君為救千石而受傷,千石抱芷君逃去。芷君發現原來千石暗中與不貪、不恨、不嗔等人殘殺各大派中人,傷心失望,後千石解釋該等人乃死有餘辜,芷君唯有釋然。青雲等人查出千石等人聚居客棧,趕往相見,千石不知青雲身份,欲殺他報仇,幸唐琪及時阻止,眾人誤會冰釋,決齊心合力興復桃源。慕容白出任武當掌門,由於掌門必須出家為道,慕容白與煙寒知此情難再,二人俱黯然神傷。青雲返回桃源,眾人推舉青雲為首領,青雲要桃源與各大派和平相處。

   
 • 02:00PM

  楊家將#3[粵]

  潘洪上奏設下擂台,凡得勝者為征遼大元帥,欲籍此令三子潘豹登上元帥之位,又令楊家眾子不得上台打擂。。七郎卻上台錯手誤殺豹。洪悲憤交集,上奏太宗,下旨抄斬楊家滿門,後得包公重審得值,楊家倖免於難。

   
 • 03:00PM

  驚天動地獎門人[粵]

  今集有「細路諗乜嘢」環節,兩位可愛小朋友軒仔和家寶哪一位會替金魚保守秘密呢?藝員組嘉賓、城大舞蹈學會代表和長洲明愛青少年綜合服務代表進行大比拼,梁思浩、袁彩雲、滕麗名和江華先後挑戰「大電視」、「剪大繩」、「啜運搶」、殘酷「爭櫈仔」和「彈彈波」的等多個遊戲,爭奪最後壓軸大獎,究竟名貴房車能否送出呢?

   
 • 04:00PM

  魔域桃源#7[粵]

  青雲為免連累蝶兒,欲與她分手,時滅音師太至,欲殺青雲,蝶兒自殺相脅,滅音愛徒情切,無奈放走二人。慕容白正欲舉行冊封掌門大典之際,江湖再出現各派高手離奇死亡事件,慕容白為揚威,決徹查此事。慕容白查出不痴與唐琪行蹤,三人展開惡鬥,慕容白不慎受傷,時楚煙寒路過,救走慕容白。慕容白從楚煙寒口中獲悉赤陽及玄陰兩本秘笈仍留在魔域,連忙趕往。此時,青雲亦與蝶兒返抵魔域,遇千山,父子相認,千山命青雲重建桃源,青雲遂埋頭苦練赤陽神功,慕容白至,搶走玄陰秘笈,並將千山打至奄奄一息。

   
 • 04:50PM

  魔域桃源#8[粵]

  千山臨終向唐琪說出與青雲之關係後,含笑而逝,但唐琪仍未能原諒青雲,欲殺之,但終被青雲之真誠所打動,決合力重建桃源。慕容白與楚煙寒情愫暗生,慕容白需一至寒之地練玄陰神功,煙寒指點慕容白上雪山臥之冰牢,並助他圓謊使滅音答允讓慕容白於冰牢療傷。蝶兒欲離去,唐琪加以勸阻,要與她護送青雲往赤沙壁修練赤陽掌,蝶兒答允。滅音等數掌門趕往赤沙壁追殺青雲,時青雲剛練成赤陽神掌第三層,將眾人打退。千石乘滅音出門,闖雪山堡要芷君與他離去,芷君不允,千石堅持不走,時滅音亦負傷而回。

   
 • 05:40PM

  魔域桃源#9[粵]

  滅音與千石惡鬥,不敵,慕容白出手相助滅音,芷君為救千石而受傷,千石抱芷君逃去。芷君發現原來千石暗中與不貪、不恨、不嗔等人殘殺各大派中人,傷心失望,後千石解釋該等人乃死有餘辜,芷君唯有釋然。青雲等人查出千石等人聚居客棧,趕往相見,千石不知青雲身份,欲殺他報仇,幸唐琪及時阻止,眾人誤會冰釋,決齊心合力興復桃源。慕容白出任武當掌門,由於掌門必須出家為道,慕容白與煙寒知此情難再,二人俱黯然神傷。青雲返回桃源,眾人推舉青雲為首領,青雲要桃源與各大派和平相處。

   
 • 06:30PM

  楊家將#3[粵]

  潘洪上奏設下擂台,凡得勝者為征遼大元帥,欲籍此令三子潘豹登上元帥之位,又令楊家眾子不得上台打擂。。七郎卻上台錯手誤殺豹。洪悲憤交集,上奏太宗,下旨抄斬楊家滿門,後得包公重審得值,楊家倖免於難。

   
 • 07:30PM

  驚天動地獎門人[粵]

  今集有「細路諗乜嘢」環節,兩位可愛小朋友軒仔和家寶哪一位會替金魚保守秘密呢?藝員組嘉賓、城大舞蹈學會代表和長洲明愛青少年綜合服務代表進行大比拼,梁思浩、袁彩雲、滕麗名和江華先後挑戰「大電視」、「剪大繩」、「啜運搶」、殘酷「爭櫈仔」和「彈彈波」的等多個遊戲,爭奪最後壓軸大獎,究竟名貴房車能否送出呢?

   
 • 08:30PM

  魔域桃源#7[粵]

  青雲為免連累蝶兒,欲與她分手,時滅音師太至,欲殺青雲,蝶兒自殺相脅,滅音愛徒情切,無奈放走二人。慕容白正欲舉行冊封掌門大典之際,江湖再出現各派高手離奇死亡事件,慕容白為揚威,決徹查此事。慕容白查出不痴與唐琪行蹤,三人展開惡鬥,慕容白不慎受傷,時楚煙寒路過,救走慕容白。慕容白從楚煙寒口中獲悉赤陽及玄陰兩本秘笈仍留在魔域,連忙趕往。此時,青雲亦與蝶兒返抵魔域,遇千山,父子相認,千山命青雲重建桃源,青雲遂埋頭苦練赤陽神功,慕容白至,搶走玄陰秘笈,並將千山打至奄奄一息。

   
 • 09:20PM

  魔域桃源#8[粵]

  千山臨終向唐琪說出與青雲之關係後,含笑而逝,但唐琪仍未能原諒青雲,欲殺之,但終被青雲之真誠所打動,決合力重建桃源。慕容白與楚煙寒情愫暗生,慕容白需一至寒之地練玄陰神功,煙寒指點慕容白上雪山臥之冰牢,並助他圓謊使滅音答允讓慕容白於冰牢療傷。蝶兒欲離去,唐琪加以勸阻,要與她護送青雲往赤沙壁修練赤陽掌,蝶兒答允。滅音等數掌門趕往赤沙壁追殺青雲,時青雲剛練成赤陽神掌第三層,將眾人打退。千石乘滅音出門,闖雪山堡要芷君與他離去,芷君不允,千石堅持不走,時滅音亦負傷而回。

   
 • 10:10PM

  魔域桃源#9[粵]

  滅音與千石惡鬥,不敵,慕容白出手相助滅音,芷君為救千石而受傷,千石抱芷君逃去。芷君發現原來千石暗中與不貪、不恨、不嗔等人殘殺各大派中人,傷心失望,後千石解釋該等人乃死有餘辜,芷君唯有釋然。青雲等人查出千石等人聚居客棧,趕往相見,千石不知青雲身份,欲殺他報仇,幸唐琪及時阻止,眾人誤會冰釋,決齊心合力興復桃源。慕容白出任武當掌門,由於掌門必須出家為道,慕容白與煙寒知此情難再,二人俱黯然神傷。青雲返回桃源,眾人推舉青雲為首領,青雲要桃源與各大派和平相處。

   
 • 11:00PM

  楊家將#3[粵]

  潘洪上奏設下擂台,凡得勝者為征遼大元帥,欲籍此令三子潘豹登上元帥之位,又令楊家眾子不得上台打擂。。七郎卻上台錯手誤殺豹。洪悲憤交集,上奏太宗,下旨抄斬楊家滿門,後得包公重審得值,楊家倖免於難。

   
 • 12:00AM

  驚天動地獎門人[粵]

  今集有「細路諗乜嘢」環節,兩位可愛小朋友軒仔和家寶哪一位會替金魚保守秘密呢?藝員組嘉賓、城大舞蹈學會代表和長洲明愛青少年綜合服務代表進行大比拼,梁思浩、袁彩雲、滕麗名和江華先後挑戰「大電視」、「剪大繩」、「啜運搶」、殘酷「爭櫈仔」和「彈彈波」的等多個遊戲,爭奪最後壓軸大獎,究竟名貴房車能否送出呢?

   
 • 01:00AM

  魔域桃源#7[粵]

  青雲為免連累蝶兒,欲與她分手,時滅音師太至,欲殺青雲,蝶兒自殺相脅,滅音愛徒情切,無奈放走二人。慕容白正欲舉行冊封掌門大典之際,江湖再出現各派高手離奇死亡事件,慕容白為揚威,決徹查此事。慕容白查出不痴與唐琪行蹤,三人展開惡鬥,慕容白不慎受傷,時楚煙寒路過,救走慕容白。慕容白從楚煙寒口中獲悉赤陽及玄陰兩本秘笈仍留在魔域,連忙趕往。此時,青雲亦與蝶兒返抵魔域,遇千山,父子相認,千山命青雲重建桃源,青雲遂埋頭苦練赤陽神功,慕容白至,搶走玄陰秘笈,並將千山打至奄奄一息。

   
 • 02:00AM

  魔域桃源#8[粵]

  千山臨終向唐琪說出與青雲之關係後,含笑而逝,但唐琪仍未能原諒青雲,欲殺之,但終被青雲之真誠所打動,決合力重建桃源。慕容白與楚煙寒情愫暗生,慕容白需一至寒之地練玄陰神功,煙寒指點慕容白上雪山臥之冰牢,並助他圓謊使滅音答允讓慕容白於冰牢療傷。蝶兒欲離去,唐琪加以勸阻,要與她護送青雲往赤沙壁修練赤陽掌,蝶兒答允。滅音等數掌門趕往赤沙壁追殺青雲,時青雲剛練成赤陽神掌第三層,將眾人打退。千石乘滅音出門,闖雪山堡要芷君與他離去,芷君不允,千石堅持不走,時滅音亦負傷而回。

   
 • 03:00AM

  魔域桃源#9[粵]

  滅音與千石惡鬥,不敵,慕容白出手相助滅音,芷君為救千石而受傷,千石抱芷君逃去。芷君發現原來千石暗中與不貪、不恨、不嗔等人殘殺各大派中人,傷心失望,後千石解釋該等人乃死有餘辜,芷君唯有釋然。青雲等人查出千石等人聚居客棧,趕往相見,千石不知青雲身份,欲殺他報仇,幸唐琪及時阻止,眾人誤會冰釋,決齊心合力興復桃源。慕容白出任武當掌門,由於掌門必須出家為道,慕容白與煙寒知此情難再,二人俱黯然神傷。青雲返回桃源,眾人推舉青雲為首領,青雲要桃源與各大派和平相處。

   
 • 04:00AM

  楊家將#3[粵]

  潘洪上奏設下擂台,凡得勝者為征遼大元帥,欲籍此令三子潘豹登上元帥之位,又令楊家眾子不得上台打擂。。七郎卻上台錯手誤殺豹。洪悲憤交集,上奏太宗,下旨抄斬楊家滿門,後得包公重審得值,楊家倖免於難。

   
 • 05:00AM

  驚天動地獎門人[粵]

  今集有「細路諗乜嘢」環節,兩位可愛小朋友軒仔和家寶哪一位會替金魚保守秘密呢?藝員組嘉賓、城大舞蹈學會代表和長洲明愛青少年綜合服務代表進行大比拼,梁思浩、袁彩雲、滕麗名和江華先後挑戰「大電視」、「剪大繩」、「啜運搶」、殘酷「爭櫈仔」和「彈彈波」的等多個遊戲,爭奪最後壓軸大獎,究竟名貴房車能否送出呢?

   
節目如有更改,以電視台最後公佈爲準

其他頻道推介