tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
職場制勝
2018.09.14 - 雷達守護者
播出日期: 2018.09.14 (五)
 
天文台雷達機械師,掌管全港氣象數據來源,當遇上惡劣天氣,更要逆風而行,趕上山的雷達站當值。想做雷達守護者,要具備甚麼條件呢?