tvb.com

 
 
tvb.com
 
 
樓計專家
2018.01.14 - 橫琴樓市
播出日期: 2018.01.14 (日)
 
與路氹只是一橋之隔,珠海的橫琴發展日漸成熟,吸引不少港人置業,樓市前景如何?樓市交投暢旺,曾看淡樓市的中原集團創辦人施永青,今年也看好後市,有何理據?