tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
創科導航
2019.09.11 - 智慧監獄/5G直送(四)
播出日期: 2019.09.11 (三)
 
懲教署發展「智慧監獄」,跟機電工程署開發多個新系統,分別在不同懲教院所內試行。新系統有甚麼功能?另外,《5G直送》會介紹5G的低時延特性如何在各行各業落實應用。