tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
創科導航
2018.12.05 - 升降機app/電競手機
播出日期: 2018.12.05 (三)
 
介紹幾位中學生研發的升降機app剛得到本地發明獎的感受。手遊越來越流行,有手機製造商最近推出專用來作電競用的手機。