tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
樓市點睇
2018.04.23 - 西鐵沿線找租盤
播出日期: 2018.04.23 (一)
 
有準備結婚的觀眾,想在西鐵沿線新盤,找個理想租盤過二人世界,預算是萬五元,市場上的選擇多嗎?

繼上集解讀雙倍印花稅後,今集《數據解碼》聚焦另外兩項辣稅,涉及的成交宗數及稅收金額,近來走勢如何?反映的又是甚麼?