tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
島嶼情懷 (II)
所有集數 (1)
 
本集來到福克蘭群島,關於這群島最印象深刻的事件一定是福克蘭群島戰爭。他們擁有一流的教育制度、醫療系統。福克蘭群島現在最大的轉變是通信... (更多)
播出日期: 2018.11.08 (四)