tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
澳洲潮宅
第1集
播出日期: 2017.05.24 (三)
 
澳洲潮宅搜尋國內最具品味、最美的家居,以推選出澳洲最佳家居。三位專家將探視各個家居的獨特之處。今集參觀拜倫灣腹地一個40英畝物業,維憑加一間獨特的澳洲〝小屋〞,以及莫斯曼一幢優雅砂岩大宅。