tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
閃亮侶行
簡介
首播日期: 2013.08.14
攝製隊為新婚剛滿九個月的明星夫妻柳真、奇太映拍攝生活片段,節目中更會為小兩口送上不同驚喜及挑戰,到底有幾 sweet 呢 ?