tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
名廚爭鋒
 
最新
東、西廚藝大戰來到決賽,兩名大廚來到馬來西亞的吉隆坡,準備大顯身手。兩人僅相差一分,他們將會在廚房裡,施展渾身... (更多)
播出日期: 2019.07.18 (四)
 
myTV SUPER (1)
簡介
首播日期: 2019.06.20
兩位人氣星級名廚David Rocco及謝霆鋒將會出發到5 個亞洲城市,以色、香、味俱全的高超廚藝和獨特創意,於節目中一較高下!