tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
名廚爭鋒
簡介
首播日期: 2019.06.20
兩位人氣星級名廚David Rocco及謝霆鋒將會出發到5 個亞洲城市,以色、香、味俱全的高超廚藝和獨特創意,於節目中一較高下!