tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
魔女的法庭 (雙語版)
第18集
播出日期: 2018.07.05 (四)
 
甲洙燒毀所有性拷問案資料,翌認為成立特檢組只有靠秘密手冊,並查出相鎬是他殺的線索...甲洙推斷相鎬沒有殺死英實...崔護士與慶善被追殺,載淑助她們脫險;眾高官否認特檢組的指控,翌想出妙計讓他們和盤托出...