tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
黑名單
所有集數 (22)
 
一場列車事故發生後,Red供出一個名叫The Freelancer的危險殺手,並指出他的下一個目標是致力打擊性奴隸主義的人權運動者F... (更多)
播出日期: 2014.07.15 (二)
 
第一集《黑名單》講述Red向FBI自首後,透露恐怖份子 Ranko Zamani的計劃,更答應幫忙捉拿他,條件是他只會向Liz透露有... (更多)
播出日期: 2014.07.08 (二)