tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
延禧攻略 (雙語版)
第38集 - 第45, 46集
播出日期: 2018.09.15 (六)
 
瓔珞控制小全子,讓純貴妃的宮市成了銷贓大會。爾晴想和傅恒重歸於好,傅恒嚴詞拒絕,他還想念著瓔珞。皇后忌日,傅恒和瓔珞在拜祭時偶遇,卻被嘉嬪趁機陷害。瓔珞據理力爭,嘉嬪被幽禁起來,而瓔珞也傷了皇帝的心。