tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
那年花開月正圓 (雙語版)
第13集
播出日期: 2017.11.15 (三)
 
欽差大臣回京覆命,證實吳家在軍需供應中無造假行為,吳蔚文大喜,杜明禮卻因吳家平安過關而被嚴懲。趙白石找到被楊之渙藏起來的假血竭,並命人交給張長清。吳聘雖甦醒,趙白石卻堅決不放沈星移,令沈四海束手無策。