tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
夜班經理
第8集
播出日期: 2017.05.18 (四)
 
彭中楠找到舊朋友相助,貝安琪和施祖義也到達開羅,但今次再沒有倫敦和中情局作後盾。他們只能孤注一擲,希望摧毀羅永卓的犯罪王國。中楠忘不了蘇菲被殺的創痛,歷史會否重演?