tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
夜班經理
第7集
播出日期: 2017.05.11 (四)
 
羅永卓加緊追查奸細身份,彭中楠面對的危險越來越大。在倫敦的貝安琪也受到上層阻撓,調查工作舉步維艱。羅永卓為了保護軍火,突然變陣,彭中楠被迫重遊舊地,與仇人見面。