tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
射鵰英雄傳 (配音版)
第47集
播出日期: 2017.07.12 (三)
 
完顏洪烈死了,郭靖大仇得報。黃蓉得知郭靖沒有辭婚後氣憤離去,郭靖追到沙漠中遇上歐陽鋒,對方指黃蓉已死。出征前,郭母拆開大汗給郭靖的錦囊,原來大汗打算繼續攻宋,郭靖不願賣國求榮,打算與母親逃離大漠。