tvb.com

 
 
tvb.com
 
 
傳說的魔女
第25集
 
播出日期: 2017.10.12 (四)
 
美食車被偷,秀仁因此跟光虎見面被宇碩遇見,宇碩誤會她在約會並向她表白,她卻匆忙離去;珠蘭著手調查寶景底細;鶯蘭打算在道鎮婚後告訴他生父的事...月翰跟馮今同時相親弄到一團糟;珠熙決拆散宇碩和秀仁...