tvb.com

 
 
tvb.com
 
 
魔奇少年
第5集
播出日期: 2013.01.03 (四)
 
黃牙一族長老被敵人放暗箭射傷,令黃牙一族極之憤怒,更令原本唔主張開戰的黃牙一族決定同煌帝國開戰,眼見大戰即將爆發,煌帝國第一皇女練白瑛希望同黃牙一族再一次進行交涉,但憤怒的黃牙一族竟然斬傷煌帝國第一皇女練白瑛,這個時候煌帝國大軍來到,原來一齊都想挑起爭端的呂齋之陰謀,到底最後黃牙一族同煌帝國會唔會開戰呢?黃牙一族長老的傷勢又會點呢?而阿拉丁能唔能夠化解這次危機呢?