tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
超速變形
第36集 - 貓同煙花同夏日祭
播出日期: 2015.06.23 (二)
 
克帶流等去助一溫泉旅店復興,Xenon的遙、馬亦到當地。遙窺探流等行動,見大家開心玩樂十分羨慕。但又要伺機行動。流等為旅客跳舞,遙加入同樂,之後突發動攻擊,馬亦來助陣,引發溫泉嘖出,旅店從此有新賣點。