tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
鉸剪狗
第6集
播出日期: 2014.04.24 (四)
 
書店書闆的女兒櫻和彌生發生爭執,和人一問之下才發現書店出現倒閉危機,遂協助彌生為書店做宣傳。最後發現原來整件事只是誤會,櫻和彌生也冰釋前嫌,和人與霧姬的關係亦更進一步。